Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Działalność naukowa

2015:
1. Skibicki S., Perkowski S., Porównanie wpływu cementu na temperaturę twardniejącego betonu samozagęszczalnego w betonie zbrojnym i niezbrojonym, rozdział w monografii Interdyscyplinarne zagadnienia budownictwa wydanej z okazji Konferencji naukowo-techniczna młodych naukowców z okazji 100-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej PW, Warszawa, 2015.
2016:
2. Skibicki S., The relationship between structure, architecture, and cost of building based on conceptual design of cable-stayed footbridge, Structures and Architecture - Proceedings of the 3rd International Conference on Structures and Architecture, ICSA 2016.
3. Kaszyńska M., Skibicki S., Solution to hydration heat problem in bridge abutments and piers, Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks - Proceedings of the 8th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2016. 
4. Paczkowski W., Skibicki S., 2016, Wybór parametrów wzmocnienia stalowych słupów uszkodzonych korozyjnie, Materiały Budowlane, nr 5/2016.
5. Skibicki S., 2016, Modele funkcji dojrzałości betonu wysokowartościowego – analiza i zastosowania praktyczne, Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych 2016, SKNKZ CONKRET, Kraków.
6. Skibicki S., 2016, Optymalizacja formy i konstrukcji na przykładzie podwieszonych kładek dla pieszych, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Architektura i Urbanizacja, Wydawca Młodzi Naukowcy, Poznań, 2016, ISBN 978-83-65362-13-1.
7. Kaszyńska M., Skibicki S., 2016, Analiza wpływu wystającego z konstrukcji zbrojenia na dojrzałość betonu w czasie realizacji konstrukcji masywnych, Monografie technologii betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2016, ISBN 978-83-61331-24-7.
2017:
8. Skibicki S., 2017, Przewodnictwo ciepła w kontekście konstrukcji masywnych – zagadnienia wybrane, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki techniczne i inżynieryjne, praca zbiorowa pod red. J. Leśny, J. Nyćkowiak, Poznań 2017.
9. Skibicki S. Optimization of Cost of Building with Concrete Slabs Based on the Maturity Method. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, 2017.
10. Kaszyńska M., Skibicki S. Infuence of eco-friendly mineral additives on early age compressive strength and temperature development of high-performance concrete, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) Volume 95 (2017).
11. Kaszyńska M., Skibicki S., 2017, Awarie i katastrofy jako źródło innowacyjnych rozwiązań w budownictwie, w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2017.


NAGRODY / WYRÓŻNIENIA:
- pochwała Rektora PS za wyróżniające osiągniecia w nauce w roku akademickim 2007/2008
- pochwała Rektora ZUT za wyróżniające osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2008/2009 oraz 2014/2015
- I MIEJSCE w konkursie PZiTB i ZOIIB na najlepszą pracę inżynierską, Szczecin 01.2014
- WYRÓŻNIENIE w konkursie na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i architektonicznej   kwartałów II, III, V i VI  na podzamczu w Szczecinie – centrum wielofunkcyjne, Szczecin 12.2009 – 06.2010
- WYRÓŻNIENIE w Bloku Technicznym VI Uczelnianej Sesji Kół Naukowych za referat "Awarie w kontekście odpowiedzi statycznej i dynamicznej konstrukcji na przykładzie kładek dla pieszych"
- I MIEJSCE  w konkursie PZiTB i ZOIIB na najlepszą pracę magisterską, Szczecin 01.2016
- WYRÓŻNIAJĄCY się wynik zdanego w sesji jesiennej 2016 r. egzaminu na uprawnienia budowlane
- wpis do złotej księgi absolwentów ZUT (ze średnią 4.98 za całe studia)