Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
POPRAWA S2 I N2 - termin II:
02.04.2016 g.8:00, s. 351 (oceny z poprawy, osób, które nie ma na liście nie zaliczyły)
16.04.2016 g.10:50, s. 350.


S2: 
Kolokwium nr 1:     18.11.2015
Zakres zagadnień
Przykładowe zadania

Projekt cząstkowy: 18.11.2015

Kolokwium nr 2:     20.01.2016
Zakres zagadnień
Przykładowe zadania

Projekt finalny:       20.01.2016

Poprawa (S2) - termin I:
27.01.2016

Poprawa (S2) - termin II:
06.02.2016, g.9-10 (sala 302) - kolokwium nr 1
06.02.2016, g.10-11 (sala 302) - kolokwium nr 2


N2:
Kolokwium nr 1:
KBI - 22.11.2015
TOB - 06.12.2015
Zakres zagadnień
Przykładowe zadania

Kolokwium nr 2:
KBI - 24.01.2016
TOB - 24.01.2016
Zakres zagadnień
Przykładowe zadania

Projekt finalny:       24.01.2016

Poprawa (N2) - termin I:
06.02.2016, g.9-10 (sala 302) - kolokwium nr 1
06.02.2016, g.10-11 (sala 302) - kolokwium nr 2