Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wszystkie aktualne informację znajdują się w aplikacji MS Teams

22.10.2021
W sem. zimowym 2021/2022 wszelkie aktualne materiały będą zamieszczane w aplikacji MS Teams.

30.03.2020
W związku z pandemią koronawirusa, wszystkie istotne informację oraz materiały znajdują się w aplikacji MS Teams.

21.10.2019
W związku z prośbą studentów konsultacje z dnia 21.10.2019 zostały przełożone na wtorek 22.10.2019 (g. 8:00 - 9:00).


09.02.2019
Pojawiły się oceny z poprawy z dnia 09.02.2019 oraz projektów oddanych do dnia 09.02.2019 do godziny 16:00. 

06.02.2019
Pojawiły się oceny z projektów oddanych do dnia 05.02.2019. 

02.02.2019
Ktoś z Państwa wrzucił pod moje drzwi niepodpisane obliczenia do projektu. Proszę o kontakt. 

30.01.2019
Na stronie pojawiły się wyniki z zaliczeń poprawkowych oraz projektów oddanych do dnia 29.01.2019.

21.01.2019
Pojawiły się oceny z KD dla studentów S2 spec. TOB.

21.01.2019
Pojawiły się oceny z BO dla studentów studiów N2 spec. KBI i TOB. Na następnych zajęciach poprawa oraz konsultacje projektów. Wszelkie terminy wg zakładki Terminy zaliczeń. 
Osoby, które mają ocenę 2.5 z kolokwium nr 2, jeśli podejdą do poprawy 26.01.2019, będą mogły napisać tylko jedno zadanie (zad. 1 - SGN).

09.01.2019
Zajęcia z KD dla studentów S2 TOB w środę 09.01.2019 odbędą się w sali 344 o godzinie 8:15.

12.12.2018
Pojawiły się oceny z KD dla studentów S2 TOB. Na najbliższych zajęciach kolokwium będzie omówione. W razie pytań zapraszam do kontaktu.

26.11.2018
Zajęcia z KD dla studentów S2 TOB w środę 28.11.2018 odbędą się w sali 351 o godzinie 11:15.
26.11.2018
We wtorek dnia 27.11.2018 nie ma mnie na uczelni z powodu wyjazdu służbowego.

16.11.2018
Został ustalony dodatkowy termin poprawkowy dla studentów N2 BO na dzień 25.11.2018 g. 17:45 - 19:20 w sali 352.

03.07.2018
Został ustalony termin zaliczenia poprawkowego nr III dla AiU na dzień 05.09.2018 g. 8:30 (sala 340).

03.07.2018
Oceny z poprawy z przedmiotu BO dla studentów z semestru zimowego 2017/2018: 
Kolokwia: 4357: 2.0; 22859: 4.5; 29208: 4.0; 29223: 3=; 25325: 3=
Projekty: 30201: 4.0; 26450: 4.0; 30033: 4.0; 30178: 4.0
Lista ocen została zaktualizowana w zakładce Oceny. Jeśli coś się nie zgadza proszę o kontakt.
Zaktualizowano także oceny dla kierunku AiU (uwzględniając zadania oddane do dnia 30.06.2018).

29.06.2018
Pojawiły się oceny dla kierunku AiU uwzględniające zadania oddane do dnia 29.06.2018.

14.06.2018
Pojawiły się oceny z zadania nr 4 dla kierunku AiU.

11.06.2018
Pojawiły się oceny z zadania nr 3 dla kierunku AiU.

07.05.2018
Pojawiły się oceny z zadania nr 2 dla kierunku AiU.

19.02.2018
Pojawiły się finalne oceny. Osoby, które miały zrobić zadania (nr indeksów: 25325, 21719, 29197), wykonały zadania nie na temat (zadania miały być z SGU, tymczasem otrzymałem zadania z SGN).

13.02.2018
Pojawiły się oceny dla studentów, którzy oddali projekt do dnia 10.02.2018. Kolejne zestawienie ocen pojawi się 19.02.2018.
Wszelkie oceny zostaną wpisane do e-dziekanatu do dnia 20.02.2018.
Osoby, który dostały ocenę 2.5 z kolokwium nr 2 na poprawie, która odbyła się 10.20.2018 (nr indeksów: 25325, 21719, 29197), w celu zaliczenia mogą przynieść rozwiązane zadanie z SGU konstrukcji drewnianych własnego autorstwa, termin 17.02.2018.


29.01.2018
Pojawiły się oceny dla studentów S2 w zakładce 'Oceny'. W razie chęci poprawy oceny pozytywnej lub niezgodzenia się z oceną proszę o kontakt. 
W większości projektów brakowało płyt CD z plikami projektu, proszę o ich doniesienie.

27.01.2018
Pojawiły się oceny dla studentów N2 w zakładce 'Oceny'. Oceny dla studentów S2 pojawią się w poniedziałek. W razie chęci poprawy oceny lub niezgodzenia się z oceną proszę o kontakt.

28.10.2017
UWAGA!!!
Konsultacje z dnia 30.10.2017 na prośbę studentów zostały przeniesione na 31.10.2017 na godz.12:30.

31.05.2017
Konsultacje dnia 02.06.2017 się nie odbędą (na prośbę studentów odbyły się 31.05.2017).

15.02.2017
Opublikowano oceny z przedmiotu BOiKD dla studentów N1.

14.02.2017
W zakładce oceny opublikowano oceny z poprawy z dnia 11.02.2017 oraz z projektów oddanych do dnia 14.02.2017 dla wszystkich przedmiotów prowadzonych przeze mnie w tym semestrze poza przedmiotem BOiKD N1. Oceny z tego przedmiotu zostaną opublikowane jutro.

07.02.2017
W zakładce oceny opublikowano oceny z poprawy z dnia 04.02.2017 oraz z projektów oddanych do dnia 07.02.2017.

02.02.2017
Dodano dodatkowe przykładowe zadania na kolokwium poprawkowe.
BO
KD

31.01.2017
Pojawiły się oceny z projektów dla studentów N2. Dodatkowo dla osób, które nie zaliczyły została wysłana informacja mailowa z elementami do poprawy.

26.11.2016
Zmieniono prezentacje dla studentów N2 (BO_cz_03 oraz KD_cz_02).

08.10.2016
Informuje, że dnia 10.10.2016 zajęcia z grupami KBI (S2) z przedmiotów BO i KD oraz z grupami TOB (S2) z przedmiotu KD nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w terminie dogodnym dla studentów.
Proszę o kontakt starostę grupy TOB w celu wydania tematów. W przypadku braku kontaktu ze strony Państwa starosty do dnia 12.10.2016 włącznie, podział na grupy projektowe zostanie wykonany losowo na podstawie list z dziekanatu.

31.08.2016
Poniżej termin zaliczenia poprawkowego dla studentów, dla których byłem prowadzącym na ich zajęciach:
 07.09.2016 (g. 9 - 11, s. 350) 

19.04.2016
Konsultacje w dniu 20.04.2016 się nie odbęda z powodu wyjazdu na konferencję naukową.
Oceny z poprawy z dnia 16.04.2016: 
15252: 3,0
5744: 2,0 (proszę o kontak mailowy w celu wyjaśnienia)

Oceny z projektów:
5744/15252/4449: 2,0 (prosze o kontakt mailowy)
22868/38174: 2,0 (prosze o kontakt mailowy)

02.04.2016
Oceny z poprawy. Osób, których nie ma na liście nie zaliczyli. Osoby, które mają w uwagach opis: "do wyjaśnienia" proszę o kontakt mailowy, dla tych osób będzie możliwe zaliczenie w tym terminie po poprawnych wyjaśnieniach. Kolejny termin ostateczny termin poprawy będzie 16.04.2016 roku o godzinie 10:50 w sali 350. W tym terminie można też oddać projekt.

30.03.2016 (post z dnia 14.03.2016, aktualizowany 30.03.2016)
Informacje dla studentów przedmiotów BO (N2, S2), KD (N2, S2), BOiKD (N1):
II termin poprawkowy odbędzie się 02.04.2016 o godzinie 8:00 (można poprawiać oba kolokwia). Jest to też II termin poprawkowy dotyczący oddania projektu.
ZALICZENIE ODBĘDZIE SIĘ W SALI 351. PROSZĘ O PUNKTUALNOŚĆ (start g. 8:00).

09.02.2016:
Oceny z popraw i projektów  dla studentów N2:
N2_BO_KBI
N2_BO_TOB
N2_KD_KBI
N2_KD_TOB
(osoby, które nie zaliczyły projektów proszę o kontakt to wyślę listę głównych błędów do poprawy)

Oceny z popraw i projektów dla studentów N1 (BOiKD semestr 3):
N1_BOiKD_sem3

Kolejny termin poprawy musi odbyć się do kolejnej sesji egzaminacyjnej czekam na Państwa propozycje kiedy może się ona odbyć (proszę o przesłanie propozycji studentów z każdej grupy, w przypadku braku propozycji poprawa odbędzie się podczas, któregoś z weekendów zjazdowych w marcu).

08.02.2016:
Proszę nie zostawiać projektów na portierni (zarządzenie profesora). Osoby, które chcą oddać projekt proszę o kontakt.

03.02.2016:
Zostały zaaktualizowane przykładowe zadania na kolokwium nr II (KD: dodano zadanie nr 8 i 9, BO: zadanie nr 10). Zaznaczam, że dodatkowe zadania nie wychodzą poza zakres przedmiotu i obowiązują na wszystkich terminach poprawkowych.

28.01.2016:
1. Aktualizacji uległy oceny z projektów (ze względu na nowo oddane projekty).
2. Jeśli Ktoś się nie zgadza z oceną do zapraszam na rozmowę na temat projektu. Rozmowa ta może podwyższyć lub obniżyć ocenę.
3. Prosze o kontakt osoby z grupy N2 TOB rok 1 (przedmiot BO) o numerach indeksów 23626, 22948, 22963.

27.01.2016:
Oceny z projektów (przy ocenie końcowej była brane pod uwage projekty cząstkowe, jeśli działały na ocenę pozytywnie):
N1_BOiKD_sem3
N2_BO_KBI
N2_BO_TOB
N2_KD_KBI
N2_KD_TOB
S2_BO_KBI
S2_KD_KBI
S2_KD_TOB

24.01.2016:
Wyniki kolokwium nr 2  dla studentów N2:
N2_BO_KBI
N2_BO_TOB
N2_KD_KBI
N2_KD_TOB

Wyniki kolokwium dla studentów N1 (BOiKD semestr 3):
N1_BOiKD_sem3

21.01.2016:
Wyniki kolokwium dla studentów S2 TOB i KBI:
KD_TOB_S2
KD_BO_KBI_S2

18.01.2016:
PRZYPOMINAM, że przy oddaniu projektu należy załączyć stronę tytułową osobno dla każdej osoby z grupy. Na przykład jeśli projekt jest robiony w grupie trzy osobowej to powinny być trzy strony tytułowe dla każdej z osób. Nie załączenie poprawnie wypełnionych stron tytułowych powoduje nie zaliczenie projektu.

17.01.2016:
Informacja dla studentów TOB, S2:
W związku z moim spotkaniem z Panią promotor (dowiedziałem się w ostatniej chwili, a nie chcę żebyście jak ostatnio czekali) proponuje zmianę wyznaczonych dodatkowych godzin konsultacji na dowolny z terminów:
18.01.2016 (Poniedziałek), godzina 16:30 (po wykładzie z KD)
19.01.2016 (Wtorek), godzina 8-10 lub 13-14
Ewentualnie jeśli chcecie wybrać jakiś inny termin konsultacji proponuje przeniesienie kolokwium na piątek (np. na godzinę 16) i omówienie zadań po prostu na zajęciach.
Proszę o odpowiedź. 

14.01.2016:
Lista osób zwolninych z kolokwium z BOiKD (N1, sem 3) za wyrózniającą się pracę w semestrze (nr indeksów):
35378; 35016; 35034; 34984; 34987.
Pozostałe osoby piszą zgodnie z terminem i zkaresem podanym tu.

14.01.2016:
Wytyczne i listy związane z kolokwium nr 2 dla studentów N2 (proszę przeczytać wytyczne!):
wytyczne
BO_KBI_N2
BO_TOB_N2
KD_KBI_N2
KD_TOB_N2
zadania BO
zadania KD

14.01.2016:
Pojawił się przykład obliczeń połączenia z BO.

03.01.2016:
Pojawiły sie przykładowe zadania na kolokwium nr 2 z KD i BO oraz przykład obliczeń połączenia z KD.

09.12.2015:
Zmienił się termin kolokwium z KD dla studentów N2, specjalność KBI.

07.12.2015:
Wyniki kolokwium z KD:
N2_TOB

25.11.2015:
Wyniki z projektów cząstkowych z KD:
S2_TOB

22.11.2015:
Wyniki kolokwium z BO:
N2_KBI
N2_TOB
Wyniki kolokwium z KD:
N2_KBI

16.11.2015:
Pojawiły się uwagi do projektów cząstkowych oddawanych na studiach zaocznych:
BOiKD: N1
BO: N2

13.11.2015:
Dodatkowe konsultacje na prośbę studentów:
Poniedziałek 16.11.2015, g.9:30, sala 352.
Uwzględniam możliwość zrobienia jeszcze jednego terminu konsultacji.

03.11.2015:
Uwaga nastąpiła zmiana godzin konsultacji. Szczegóły w zakładce KONTAKT.

30.10.2015:
Informacje dla studentów S2, N2, wszystkie specjalności:
W zakładkach Terminy zaliczeń (dla działu Budownictwo Ogólne S2/N2 oraz Konstrukcje Drewniane S2/N2) pojawił się zakres obowiązujący na kolokwium oraz przykładowe zadania. Proszę się z nimi zapoznać.

29.10.2015:
Informacja dla studentów S2, KBI:
Współczynniki w normie PN-EN 1991-1-4 na rys. 7.10 b) są zgodne z oryginałem, więc przyjmuje takie jak tam są do obliczeń.

24.10.2015:
Informacja dla studentów S2, TOB, przedmiot Konstrukcje drewniane:
1. Zmianie uległ termin zajęć. Zajęcia będą się odbywać w środy od 9:15-10 w sali 440. 
2. Ze względu na to, że dnia 28.10.2015 pani prof. Kaszyńska zajmuje Państwu godzinę między 9:15-10 to zajęcia tego dnia odbędą się o godzinie 13:15-14 w sali 344. W każdą kolejną środę zajęcia będą się odbywać zgodnie z nowym rozkładem.

22.10.2015:
Informacja dla studentów S2, KBI, przedmiot Konstrukcje Drewniane:
Obciążenia na dach robimy ostatecznie łatwiejszą metodą, zakładając obciążenia ciągłe, czyli tak jak tu.

16.10.2015: 
Informacja dla studentów S2, TOB, przedmiot Konstrukcje Drewniane:
Kąty dachu pozostawiamy takie jakie Państwo mają, osoby, które kąt nachylenia mniejszy niż 5° korzystają z danych zamieszczonych na Rys. 7.6 i z Tablicy 7.2 normy PN-EN 1991-1-4, natomiast pozostałe osoby, korzystają z Rys. 7.8 i Tablic 7.4a i 7.4b