Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Działalność naukowa

2015:
1. Skibicki S., Perkowski S., Porównanie wpływu cementu na temperaturę twardniejącego betonu samozagęszczalnego w betonie zbrojnym i niezbrojonym, rozdział w monografii Interdyscyplinarne zagadnienia budownictwa wydanej z okazji Konferencji naukowo-techniczna młodych naukowców z okazji 100-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej PW, Warszawa, 2015.
2016:
2. Skibicki S., The relationship between structure, architecture, and cost of building based on conceptual design of cable-stayed footbridge, Structures and Architecture - Proceedings of the 3rd International Conference on Structures and Architecture, ICSA 2016.
3. Kaszyńska M., Skibicki S., Solution to hydration heat problem in bridge abutments and piers, Maintenance, Monitoring, Safety, Risk and Resilience of Bridges and Bridge Networks - Proceedings of the 8th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2016. 
4. Paczkowski W., Skibicki S., 2016, Wybór parametrów wzmocnienia stalowych słupów uszkodzonych korozyjnie, Materiały Budowlane, nr 5/2016.
5. Skibicki S., 2016, Modele funkcji dojrzałości betonu wysokowartościowego – analiza i zastosowania praktyczne, Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych 2016, SKNKZ CONKRET, Kraków.
6. Skibicki S., 2016, Optymalizacja formy i konstrukcji na przykładzie podwieszonych kładek dla pieszych, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Architektura i Urbanizacja, Wydawca Młodzi Naukowcy, Poznań, 2016, ISBN 978-83-65362-13-1.
7. Kaszyńska M., Skibicki S., 2016, Analiza wpływu wystającego z konstrukcji zbrojenia na dojrzałość betonu w czasie realizacji konstrukcji masywnych, Monografie technologii betonu : IX Konferencja Dni Betonu, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2016, ISBN 978-83-61331-24-7.
2017:
8. Skibicki S., 2017, Przewodnictwo ciepła w kontekście konstrukcji masywnych – zagadnienia wybrane, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki techniczne i inżynieryjne, praca zbiorowa pod red. J. Leśny, J. Nyćkowiak, Poznań 2017.
9. Skibicki S. Optimization of Cost of Building with Concrete Slabs Based on the Maturity Method. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, 2017.
10. Kaszyńska M., Skibicki S. Infuence of eco-friendly mineral additives on early age compressive strength and temperature development of high-performance concrete, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) Volume 95 (2017).
11. Kaszyńska M., Skibicki S., 2017, Awarie i katastrofy jako źródło innowacyjnych rozwiązań w budownictwie, w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2017.
2018:
12. Paczkowski W., Skibicki S., Przeciążenia stężeń stalowego szkieletu kotłowni spowodowane gradientem pola osiadań podłoża, Materiały Budowlane, nr 04/2018.

13. Kaszyńska M. Hoffmann M., Skibicki S., Zieliński A., Techman M., Olczyk N.,  Wróblewski T., Evaluation of suitability for 3D printing of high performance concretes, MATEC Web of Conferences, Volume 163 (2018): MATBUD’2018 – 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering. (artykul)
14. Skibicki Szymon, Kaszyńska Maria, Techman Mateusz, Maturity testing of 3D printing concrete with inert microfiller, MATEC Web of Conferences, Volume 219 (2018): 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers (BalCon 2018). (artykul)
15. Techman Mateusz, Skibicki Szymon, Use of DMDA method for production of heavyweight concrete, MATEC Web of Conferences, Volume 219 (2018): 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers (BalCon 2018). (artykul)
 16. Kaszyńska M., Skibicki S., Zieliński A., Techman M., Olczyk N., Szymkowiak D., Hamerski M., Elementy wyposażenia nawierzchni drogowych z oznakowaniem fotoluminescencyjnym, Przegląd budowlany nr 11/2018.
2019:
17. Jolanta Borucka-Lipska , Mateusz Techman, Szymon Skibicki, USE OF CONTAMINATED SAND BLASTING GRIT FOR PRODUCTION OF CEMENT MORTARS, IOP Materials Science and Engineering, Volume 471 (artykuł)
18. Adam Zieliński, Maria Kaszyńska, Szymon Skibicki, Norbert Olczyk, Development of Autogenous Shrinkage Deformation and Strength Parameters in Self-Consolidating Concrete with Light and Natural Aggregate, IOP Materials Science and Engineering, Volume 471 (artykuł)
19. Maria Kaszyńka, Norbert Olczyk, Mateusz Techman, Szymon Skibicki , Adam Zieliński, Krzysztof Filipowicz, Tomasz Wróblewski, Marcin Hoffmann, Thermal-humidity parameters of 3D printed wall, IOP Materials Science and Engineering, Volume 471 (artykuł)
20. Paczkowski W, Skibicki S., Corrosion as a cause of the failure of the pipeline steel supporting structure. MATEC Web Conf. 2019;284:9006. (artykuł)
2020:
21. Paczkowski W., Skibicki S., Wróblewski T., Skanowanie laserowe stalowej konstrukcji elektrowni węglowej, Builder, Tom: 273, Zeszyt: 4/2020 (link)
22. Hoffmann M., Skibicki S., Pankratow P., Zieliński A., Pajor M., Techman M., Automation in the Construction of a 3D-Printed Concrete Wall with the Use of a Lintel Gripper, Materials, 13(8), 1800, 2020. (link)
23. Kaszyńska M., Skibicki S., Effect of Protruding Rebar From Casting Element on Temperature Development and Compressive Strength of Mass Concrete, Archives of Civil Engineering, Tom 66, Zeszyt: 2/2020. (link)
24. Skibicki S., Kaszyńska M., Wahib N., Techman M., Federowicz K., Zieliński A., Wróblewski T., Olczyk N., Hoffmann M., Properties of Composite Modified with Limestone Powder for 3D Concrete Printing, Proceedings of Second RILEM International Conference on Concrete and Digital Fabrication: Digital Concrete 2020, RILEM Bookseries, Volume 28, Springer 2020.

POWYŻSZA LISTA JEST NIEAKTUALNA - AKTUALNA LISTA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ:
https://orcid.org/0000-0002-2918-7759
  

NAGRODY / WYRÓŻNIENIA:
- pochwała Rektora PS za wyróżniające osiągniecia w nauce w roku akademickim 2007/2008
- pochwała Rektora ZUT za wyróżniające osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2008/2009 oraz 2014/2015
- I MIEJSCE w konkursie PZiTB i ZOIIB na najlepszą pracę inżynierską, Szczecin 01.2014
- WYRÓŻNIENIE w konkursie na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i architektonicznej   kwartałów II, III, V i VI  na podzamczu w Szczecinie – centrum wielofunkcyjne, Szczecin 12.2009 – 06.2010
- WYRÓŻNIENIE w Bloku Technicznym VI Uczelnianej Sesji Kół Naukowych za referat "Awarie w kontekście odpowiedzi statycznej i dynamicznej konstrukcji na przykładzie kładek dla pieszych"
- I MIEJSCE  w konkursie PZiTB i ZOIIB na najlepszą pracę magisterską, Szczecin 01.2016
- WYRÓŻNIAJĄCY się wynik zdanego w sesji jesiennej 2016 r. egzaminu na uprawnienia budowlane
- wpis do złotej księgi absolwentów ZUT (ze średnią 4.98 za całe studia)
- II MIEJSCE w konkursie na najlepszy poster podczas 64 Konferencji naukowej w Krynicy (09.2018)